Foutcode "Err E05 / E06"


Hieronder vindt u de mogelijke redenen:

- Waterstroom is te laag

- Een gasoverbelasting voor code E05 kon niet optreden tijdens het eerste gebruik, of een gaslek voor E06. Controleer daarom de waarde op de manometer.

- Wijzig de bedrijfsmodus en kijk of de code in andere modus ook verschijnt. Als de code is verdwenen, is de 4-wegklep weer in gebruik genomen.

- Hoge of lage druk sonde fout. Controleer hiervoor de aansluiting van deze hogedruk- en lagedruksondes op het elektrisch schema in de gebruikershandleiding. Verwissel de sondes om te zien of de code verandert. Als dit verandert, moet de sonde worden vervangen.

Opgelet, het is noodzakelijk een gekwalificeerde technicus in te schakelen voor een interventie op het gas om deze sonde te vervangen.