Temperatuurmodus: wijzigingen niet mogelijk (model Full Inverter)


Probleem

Wanneer u op de toets drukt die overeenkomt met de moduswijziging, veranderen de moduswijzigingen niet.

Oorzaak

Bepaalde functies van de warmtepomp (wijziging van modus of temperatuur) zijn alleen beschikbaar als de warmtepomp in werking is.

Wanneer op het scherm alleen de temperatuur en de tijd verschijnen, dan staat de display op stand-by en staat de warmtepomp uit.

Oplossing

De instellingen en de gewenste temperatuur kunnen alleen worden gewijzigd als de warmtepomp aanstaat.

Om dit te doen, moet de display worden ontgrendeld met de toets  (lang indrukken voor 5s).

Eenmaal ontgrendeld, moet u nogmaals 1x op de toets   drukken.

Vanaf dat moment wordt de bedrijfsmodus weergegeven en heeft u toegang tot de verschillende instellingen en kunt u de gewenste temperatuur selecteren.

Betrokken producten

  • Pompe à chaleur Poolex Jetline Premium FI
  • Pompe à chaleur Poolex Silverline Full Inverter
  • Pompe à chaleur Poolex Jetline Selection Fi
  • Pompe à chaleur Poolex Dreamline Premium Full Inverter